Menu

Tutkimuksen tulos

Vastaajista 75% oli miehiä ja 25% naisia.

Suurin osa (85%) vastaajista oli yli 50-vuotiaita, 75% jäsenyys on kestänyt yli 16 vuotta ja 65% on yhteydessä kassaan 1-5 kertaa vuodessa.

Mieluiten asioidaan sähköpostitse ja puhelimitse.

Tieto vakuutuskassan asioista ja etuuksista saadaan pääosin kassan nettisivuilta ja hallituksen jäseniltä.

Kaikki vastanneet ovat pääosin tyytyväisiä kassan tarjoamiin asiakas- ja puhelinpalveluihin.

95% ilmoittaa tuntevansa säännöt ja osaavansa hakea etuuksia vähintäänkin hyvin.

Vähintään 90% vastaajista piti tärkeänä lääke-, hammashoito-, silmälasi-, sairaala-, päiväkirurgia- ja näkökyvyn parannusleikkauskorvausta ja hautausavustusta piti tärkeänä 70% vastaajista.

Kaikki vastanneet tuntevat saavansa jäsenmaksulle vastinetta.

(2020)