Menu

Korvaukset

KORVAUKSET 01.01.2023 ALKAEN

LÄÄKEKORVAUKSET: sairausvakuutuslain piiriin kuuluvat lääkkeet, Kelan vuotuiseen omavastuuosuuteen asti.

HAMMASHOITO: 400 € kalenterivuodessa

SILMÄLASIT: 400 € kahden vuoden välein

Sinä vuonna kun jäsenellä on oikeus silmälasikorvaukseen, hänelle korvataan maksettua laskua vastaan silmien näkökyvyn parannusleikkauksen operaatiosta 600 € kertakorvauksena

SAIRAALAKORVAUS: Keskussairaalan alimman maksuluokan mukaan enintään 60 vuorokautta kalenterivuodessa, enintään 180 vuorokautta jäsenyyden aikana (poliklinikkamaksuja ei korvata)

HAUTAUSAVUSTUS: jäsen 400 €, puoliso 200 €

YLIMÄÄRÄINEN KORVAUS:

Päiväkirurgiamaksu kokonaisuudessaan

Sinä vuonna kun jäsenellä on oikeus silmälasikorvaukseen, jäsenellä on oikeus silmälasikorvauksen sijaan, maksettua laskua vastaan silmien näkökyvyn parannusleikkauksesta kertakorvauksena 600 €

Hieronta 90 euroa kerran kalenterivuoden 2023 aikana

Jäsenmaksun keskeytyksestä tulee ilmoittaa viipymättä