Korvaukset

KORVAUKSET 01.01.2020 ALKAEN

LÄÄKEKORVAUKSET: sairausvakuutuslain piiriin kuuluvat lääkkeet, Kelan vuotuiseen omavastuuosuuteen asti.

HAMMASHOITO: 330 € kalenterivuodessa

SILMÄLASIT: 330 € kahden vuoden välein

Sinä vuonna kun jäsenellä on oikeus silmälasikorvaukseen, hänelle korvataan maksettua laskua vastaan silmien näkökyvyn parannusleikkauksen operaatiosta 500 € kertakorvauksena

SAIRAALAKORVAUS: Keskussairaalan alimman maksuluokan mukaan enintään 60 vuorokautta kalenterivuodessa, enintään 180 vuorokautta jäsenyyden aikana (poliklinikkamaksuja ei korvata)

HAUTAUSAVUSTUS: jäsen 350 €, puoliso 175 €

YLIMÄÄRÄINEN KORVAUS VUONNA 2020:

Päiväkirurgiamaksu kokonaisuudessaan

Sinä vuonna kun jäsenellä on oikeus silmälasikorvaukseen, jäsenellä on oikeus silmälasikorvauksen sijaan, maksettua laskua vastaan silmien näkökyvyn parannusleikkauksesta kertakorvauksena 500 €

Jäsenmaksun keskeytyksestä tulee ilmoittaa viipymättä